TIBETAN TERRIER - enter - TIBETSKÝ TERIÉR - vstupte                               GORDON SETTER - enter - GORDON SETR - vstupte                               AMERICAN COCKER SPANIEL - vstupte                                     

                    TIBETAN TERRIER                                                                               GORDON SETTER                                                               AMERICAN COCKER SPANIEL

                                                                            ÁRES  ŠAMARKAN  kennel FCI Czech Republik